Archebu Presgripsiwn

Archebu Presgripsiwn

Gallwch archebu’ch prescripsiwn yn ysgrifenedig, yn bersonol, trwy ffacs neu ar-lein.

Rydym angen 4 ddiwrnod gwaith i brosesu eich cais ac archebu eich meddyginiaeth.

Os ydych yn byw filltir neu lai o siop fferyllydd leol byddwn yn danfon eich presgripsiwn yno a gallwch gasglu’ch meddyginiaeth oddi yno.

Casgliad presgripsiwn 

O’r laf o Hydref caniatewch 5 Diwrnod Gwaith rhwng archebu a chasglu meddyginiaeth

Os oes unrhyw problem plis ffoniwch y llinell “gwybodaeth Prescripsiw” ar 01654702224

 

Iechyd Bro Ddyfi

Mae Iechyd Bro Ddyfi wedi ymrwymo i ddarparu gofal iechyd gorau posibl i'r gymuned.

© 2021 Dyfi Valley Health

RCGP  NHS Wales