Mis Gweithredu Canser y Genau

Mae’r gyfradd achosion ar gyfer canser y geg yng Nghymru yn cynyddu flwyddyn ar ôl blwyddyn ers 2002, yn ôl adroddiad newydd.   Canfu adroddiad Dadansoddiad o Gyfraddau Canser y Geg a Ffaryngeal yng Nghymru yn 2002 fod nifer yr achosion newydd yn 171, ond mae...
RYDYN NI’N SYMUD!

RYDYN NI’N SYMUD!

Rydym yn falch o gyhoeddi mai ar wythnos y 24ain Ebrill y byddwn yn dechrau symud o’n safle presennol yn Forge Road, i’r safle Iechyd a Llesiant (Ysbyty Gymunedol Bro Ddyfi) newydd ar draws y ffordd, gyda’r nod o agor yn swyddogol yn ein lleoliad...
Eich Cofnod Meddygol

Eich Cofnod Meddygol

Mae newidiadau cyffrous ar droed i bobl Dyffryn Dyfi. Mae’r gwaith o ailddatblygu Ysbyty Machynlleth wedi cychwyn, a chyn bo hir byddwn yn mwynhau cyfleuster gofal modern iawn. Rhan o’r ailddatblygu yma yw adleoli Iechyd Bro Ddyfi o’r feddygfa...