Cyfweliad Meddyg Teulu – Beth sydd mor dda am Iechyd Bro Dyfi?

Fe wnaethon ni gyfweld un o’n Meddygon Locum, Dr Steffanie Hart, a gofynnwyd cwestiwn syml iddi: “Beth sydd mor dda am Iechyd Bro Dyfi?”

Dyma’r hyn oedd ganddi ddweud…

https://www.facebook.com/DyfiValleyHealth/videos/466694047147678/