Brechiadau Teithio

Fel rhan o’n clinig brechu teithio rydym yn darparu nifer o frechiadau ar ran y GIG heb unrhyw gost i’r claf. Rydym hefyd yn darparu nifer o frechiadau ychwanegol y codir ffi breifat amdanynt. Cyn y gellir gwneud apwyntiad i drefnu cael unrhyw frechiad teithio, ffoniwch ni i wnewch apwyntiad gyda’n Nyrs Teithio er mwyn i ni ddeall eich anghenion yn llawn. Gellir hefyd trafod unrhyw frechiadau nad ydynt yn frechiadau’r GIG yn yr apwyntiad  ffôn hwn.

Rydym yn darparu:

Brechlynnau’r GIG – Colera, Hep A, Teiffoid, Tetanws
Brechlynnau nad ydynt yn rhan o’r GIG – Enseffalitis Japan, y Gynddaredd, Hep B, Malaria, Men ACWY

Iechyd Bro Ddyfi

Mae Iechyd Bro Ddyfi wedi ymrwymo i ddarparu gofal iechyd gorau posibl i'r gymuned.

© 2017 Dyfi Valley Health

RCGP  NHS Wales