Os oes gennych declynnau clyw’r GIG

Yna, gallwch ddod draw I’n clinigau teclynnau clyw AM DDIM. Cynigiwn

  • Batris Newydd a gwasanaeth ail-diwbio
  • Cyngor ynglyn a sut I ddefnyddio a glanhau’ch teclynnau clyw
  • Gwybodaeth am golled clyw a’r holl wasanaethau a all eich helpu I ddefnyddio a glanhau’ch teclynnau clyw

Mae clinig Machynlleth yn dechrau @Y Clwb Bowlio
Llynlloedd Lane, Machynlleth, SY20 8AU
Bob dydd Gwener 1af o’r mis, 10yb – 12yp

Am fwy o wybodaeth

0808 808 0123
contact@rnid.org.uk
rnid.org.uk