Sut i Gysylltu a Meddyg Teulu Tu Allan i Oriau

Sut i Gysylltu a Meddyg Teulu Tu Allan i Oriau

FFONIWCH 111 – Mewn achos BRYS sydd ddim yn bygwth bywyd.

Mae Galw Iechyd Cymru a’ch gwasanaeth meddygon y tu fas i oriau lleol yn awr yn rhannu’r rhif hawdd i’w gofio yma… 111.

Mae’n rhad ac am ddim a bydd yn eich helpu i gael y cyngor, cymorth a’r driniaeth gywir.

Efallai ni fydd ffon symudol yn gallu defnyddio’r rhif yms. Ynhytrach, triwch hwn: 0345 46 47.

 

Iechyd Bro Ddyfi

Mae Iechyd Bro Ddyfi wedi ymrwymo i ddarparu gofal iechyd gorau posibl i'r gymuned.

© 2021 Dyfi Valley Health

RCGP  NHS Wales