Ym mis Chwefror 2021, gofynodd Bwrdd Iechyd Addysgu Powys I Iechyd Bro Ddyfi pe byddem yn neu cynorthwyo gyda’u ymgyrch gwirfoddoli Covid uchelgeisiol. Ers hynny mae Iechyd Bro Ddyfi wedi brechu o gwmpas 1000 o gleifion a’r brechlyn AstraZaneca mewn clinigau brechlyn wythnosol.

Er mwyn Parhau I ddarparu gwasanaeth gofal sylfaenol gwych I’n cleifion gwnaethom alw am help I unrhyw wirfoddolwyr lleol. Roeddem yn falch iawn o dderbyn cefnogaeth o’r fath gan CAMAD a dau feddyg wedi ymddeol.

Darparodd CAMAD sawl gwirfoddolwr I helpu gyda chleifion sy’n cyrraedd ac yn gadael y Practis, tra bod Dr Andrew a Dr Simon wedi bod yn frechwyr rheolaidd ar ein holl glinigau Covid.

Rydym nawr yn parhau a’n clinigau brechu Covid I frechu pawb sy’n ddyledus I’w hail frechlyn.

Diolch iddyn nhw a phawb sydd wedi ein helpu ni , ar gymuned, yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf.