Ar yr 24ain o Fedi, mae Llywodraeth Cymru a Llywodraeth yr UD yn lansio ap COVID-19 GIG ar draws Lloegr a Cymru. Mae’r ap COVID-19 GIG yn rhan pwysig o’r rhaglen profi, olrhain, diogeli ar gyfer rheoli lledaeniad COVID-19.

Rydem yn gofyn i holl ymwelwyr yr adeilad i ddefnyddio’r côd QR i fewngyfnodi i’r rhaglen ‘Track and Trace’. Fydd y côd yma’n hawdd i sylwi ym mhob un o’n myndefeydd.