Newyddion

Bydd y straeon isod o ddiddordeb arbennig i pawb sy’n gysylltiedig â Iechyd Bro Ddyfi.

Mis Gweithredu Canser y Genau

Mae'r gyfradd achosion ar gyfer canser y geg yng Nghymru yn cynyddu flwyddyn ar ôl blwyddyn ers 2002, yn ôl adroddiad newydd.   Canfu adroddiad Dadansoddiad o Gyfraddau Canser y Geg a Ffaryngeal yng Nghymru yn 2002 fod nifer yr achosion newydd yn 171, ond mae hyn wedi...

read more
RYDYN NI’N SYMUD!

RYDYN NI’N SYMUD!

Rydym yn falch o gyhoeddi mai ar wythnos y 24ain Ebrill y byddwn yn dechrau symud o'n safle presennol yn Forge Road, i'r safle Iechyd a Llesiant (Ysbyty Gymunedol Bro Ddyfi) newydd ar draws y ffordd, gyda'r nod o agor yn swyddogol yn ein lleoliad newydd ar ddydd...

read more
Sut allwch chi gael mynediad atom?

Sut allwch chi gael mynediad atom?

Sut allwch chi gael mynediad atom?   Mae croeso i chwi gysylltu a ni yn y Gymraeg a'r Saesneg.   Mae 6 ffordd o wneud apwyntiad gyda ni: Ffoniwch ein tim derbynfa 08:00 I 18:30 unrhyw ddiwrnod ac eithrio gwylian banc ar 01654 702 224. Dod i’r drws ffrynt a'i...

read more
Eich Cofnod Meddygol

Eich Cofnod Meddygol

Mae newidiadau cyffrous ar droed i bobl Dyffryn Dyfi. Mae'r gwaith o ailddatblygu Ysbyty Machynlleth wedi cychwyn, a chyn bo hir byddwn yn mwynhau cyfleuster gofal modern iawn. Rhan o'r ailddatblygu yma yw adleoli Iechyd Bro Ddyfi o'r feddygfa gyfredol ym Machynlleth...

read more
Gwirfoddolwyr Rhyfeddol

Gwirfoddolwyr Rhyfeddol

Ym mis Chwefror 2021, gofynodd Bwrdd Iechyd Addysgu Powys I Iechyd Bro Ddyfi pe byddem yn neu cynorthwyo gyda’u ymgyrch gwirfoddoli Covid uchelgeisiol. Ers hynny mae Iechyd Bro Ddyfi wedi brechu o gwmpas 1000 o gleifion a’r brechlyn AstraZaneca mewn clinigau brechlyn...

read more
Mae’r ap COVID-19 GIG

Mae’r ap COVID-19 GIG

Ar yr 24ain o Fedi, mae Llywodraeth Cymru a Llywodraeth yr UD yn lansio ap COVID-19 GIG ar draws Lloegr a Cymru. Mae’r ap COVID-19 GIG yn rhan pwysig o’r rhaglen profi, olrhain, diogeli ar gyfer rheoli lledaeniad COVID-19. Rydem yn gofyn i holl ymwelwyr yr adeilad i...

read more
Blwyddyn Newydd Syniadau Newydd

Blwyddyn Newydd Syniadau Newydd

Ein nod yma yn Iechyd Bro Ddyfi yw darparu'r gwasanaeth gofal sylfaenol gorau un. Er mwyn caniatáu inni wneud hyn, rydym yn gyson yn asesu ein ffyrdd o weithredu  er mwyn sicrhau bod profiad y claf cystal ag y gall fod. Wrth inni nesu at y flwyddyn newydd, rydym...

read more
Sut I Osgoi Straen

Sut I Osgoi Straen

Straen. Gair cyffredin ond rhywbeth sy’n codi a sy’n achosi trafferthion i ni yn fwyfwy y dyddiau hyn. Adwaith arferol gan y corff pan fydd newidiadau'n digwydd yw straen. Gall ymateb i'r newidiadau hyn fod yn rhai corfforol, meddyliol neu emosiynol. Canfu arolwg gan...

read more
Pwysigrwydd Sgrinio’r Coluddyn

Pwysigrwydd Sgrinio’r Coluddyn

Wyddoch chwi, y ffaith yw, ar ôl canser yr ysgyfaint, fod canser y coluddyn yn lladd mwy o bobl ym Mhrydain bob blwyddyn nag unrhyw fath arall o ganser. Hynny yw - mae'n lladd mwy o bobl na chanser y fron; mae'n lladd mwy o bobl na chanser y prostad; ac mae'n lladd...

read more
Pwysigrwydd Sgrinio Serfigol

Pwysigrwydd Sgrinio Serfigol

Pwysigrwydd Sgrinio Serfigol Mae sgrinio serfigol, neu fel y gelwir yn gyffredinol, prawf taeniad, yn gwirio iechyd gwddf y groth (agoriad y groth o'ch fagina). Nid prawf canser ydyw ond prawf i helpu i atal canser rhag datblygu yn y serfics sydd yng ngwddf y groth....

read more

Iechyd Bro Ddyfi

Mae Iechyd Bro Ddyfi wedi ymrwymo i ddarparu gofal iechyd gorau posibl i'r gymuned.

© 2021 Dyfi Valley Health

RCGP  NHS Wales