Oriau Agor

Oriau Agor

Llun – 08.30 – 18.00
Mawrth – 08.30 – 18.00
Mercher – 08.30 – 18.00
Iau – 08.30 – 18.00
Gwener – 08.30 – 18.00
Penwythnos – Ar gau

Sylwch y bydd ein llinellau’n cael eu trosglwyddo i Shropdoc o 08:00-08:30 a 18:00-18:30

Oriau Agor Nadolig ar Flwyddyn Newydd

Ar Gau – 27 ac 28 Rhagfyr
Agor – 29, 30 ac 31 Rhagfyr
Ar Gau – 3 Ionawr

Os oes angen sylw meddygol arnoch ffoniwch 01743 455364 a bydd eich galwad yn cael eu ateb gan berson priodol.

Os yw’n argyfwng, cysylltwch a’r gwasanaeth argyfwng priodol 999

A fyddwch mor garedig a casglu eich moddion dim hwyrach na 18.30 o’r gloch ar Dydd Iau 24ain Rhagfyr a 18.30 or gloch Dydd Iau 31ain o Rhagfyr 2021.

Angen cysylltu a meddyg tu allan i oriau?

FFONIWCH 111 – Mewn achos BRYS sydd ddim yn bygwth bywyd.

Mae Galw Iechyd Cymru a’ch gwasanaeth meddygon y tu fas i oriau lleol yn awr yn rhannu’r rhif hawdd i’w gofio yma… 111.

Mae’n rhad ac am ddim a bydd yn eich helpu i gael y cyngor, cymorth a’r driniaeth gywir.

Iechyd Bro Ddyfi

Mae Iechyd Bro Ddyfi wedi ymrwymo i ddarparu gofal iechyd gorau posibl i'r gymuned.

© 2021 Dyfi Valley Health

RCGP  NHS Wales