Ydych chi’n gymwys am frechlyn am ddim i’r Eryr?

Os cafwch chi eich geni rhwng 1af Ebrill 1941 ar 1af Ebrill 1950 ac dydech chi ddim wedi cael brechiad i’r Eryr or blaen, yna rydych chi’n gymwys ar gyfer frechiad AM DDIM.

Clinigau Brechu’r Eryr

Bydd clinigau ar gyfer brechu’r Eryr ar y diwrnodau canlynol;

Apwyntiadau Brechlyn Ffliw

Bydd clinigau brechlyn ffliw yn digwydd ar y dyddiadau canlynol:

Dydd Mercher
19ain Awst

Dydd Mawrth
25ain Awst

Dydd Mercher
26ain Awst

Gweithdrefn clinigau yr Eryr

O ganlyniad i’r pandemig COVID-19, fydd pob un appwyntiad yn 30munud o hyd (mae hyn i rhoid digon o amer i’r staff i lanhau a rol pob un claf), cynhelir clinig yr Eryr fel y ganlyn:

 

  1. Canwch gloch y drws blaen a rhowch gwybod i’r dderbynfa eich bod wedi cyrraedd
  2. Byddwch yna yn cael eich gofyn i aros tu allan hyd nes fydd y clinigydd yn dod I nol chi
  3. Unwaith bydd y clinigydd yn eich nol, byddant yn cymeryd eich tymheredd
  4. Byddwch yna yn cael eich arwain i’ch apwyntiad

Pwysig yw gofio

Os gwelwch yn dda, dewch a mwgwd a PPE eich hunain gan ei bod yn brin, a dewch ar amser er mwyn osgoi ciwiau!

Sut i gwneud appwyntiad

Ffoniwch

01654 702 224

Iechyd Bro Ddyfi
Mae Iechyd Bro Ddyfi wedi ymrwymo i ddarparu gofal iechyd gorau posibl i’r gymuned.
© 2017 Dyfi Valley Health
RCGP  NHS Wales