Sut i Gofrestru â Fy Iechyd Ar-lein

To download these instructions, click here…

Mae cofrestru â Fy Iechyd Ar-lein (My Health Online) (MHOL) yn hawdd ac yn cynnig llawer o fanteision i chi, gan cynnwys:

 • Gweld crynodeb o’ch cofnod meddygol
 • Cyflwyno cais am ailbresgripsiwn
 • Trefnu a chanslo apwyntiadau ( ar gael yn fuan)
 • Gwirio eich manylion

Cofrestru ar gyfer Fy Iechyd Ar-lein

Cam 1 – Profi Hunaniaeth

Efallai ein bod wedi’ch adnabod ers blynyddoedd, ond ar gyfer diogelwch data, mae angen i ni gael prawf o bwy ydych. Dewch i’r dderbynfa gyda:

 1. Prawf adnabod (yn ddelfrydol â llun arno -pasbort neu drwydded gyrru).
 2. Eich cyfeiriad e-bost.

COVID-19 UPDATE: Do not come to the surgery with ID. Instead we ask you to email contact@dyfivalleyhealth.org with your DOB, registered address, and NHS No. Once received and confirmed we will register you for My Health Online.

Cam 2 – Llythyr a Manylion Cofrestru

Unwaith y byddwch wedi profi pwy ydych, bydd y derbynnydd yn cael mynediad i’ch cyfrif ac yn eich cofrestru gydag MHOL.

Byddwch wedyn yn derbyn llythyr (wedi’i argraffu a / neu ei anfon i’ch cyfeiriad e-bost). Mae’r llythyr hwn yn cynnwys y wybodaeth bwysig ganlynol:

 • Rhif Adnabod y Practis
 • Rhif Adnabod Mynediad
 • Allwedd Cyswllt Cyfrif neu PIN

Byddwch angen y wybodaeth yma ar gyfer y camau nesaf…

Cam 3 – Creu eich Cyfrif

Ewch i’r dudalen we yma: https://www.myhealthonline-emisweb.wales.nhs.uk/account/login?ReturnUrl=%2F

My Health Online - Register

Cliciwch ar y ddolen create your account here/creu eich cyfrif yma.

Ar y “Dudalen Gofrestru” nesaf, gofynnir i chi “Ydych chi wedi derbyn llythyr cofrestru o’ch practis?” – Cliciwch YDW/YES

Gofynnir i chwi wedyn nodi Rhif Adnabod y Practis, eich Rhif Adnabod Mynediad a’ch Rhif PIN o’r llythyr a gawsoch / anfonwyd yng Ngham 2. Llenwch y rhain i mewn a chliciwch “NESAF/NEXT”…

Ar y Dudalen Gofrestru nesaf, gofynnir i chi am eich:

 • Cyfenw
 • Dyddiad Geni

Mae angen i’r rhain gyfateb i’r hyn sydd gennym ar ein system.

Yna, crëwch gyfrinair. Cliciwch “Nesaf/Next”…

Byddwch wedyn yn cael eich cyfeirio i’r Dudalen Gofrestru isod:

My Health Online - Register

Gwnewch y canlynol:

 • Creu Enw Defnyddiwr i’ch hun  (bydd hyn yn ei gwneud yn haws mewngofnodi yn ddiweddarach)
 • Ychwanegwch y cyfeiriad e-bost a ddefnyddiwyd gennych yng Ngham 1 ac ychwanegwch rif ffôn symudol.
 • Meddyliwch am ddau gwestiwn diogelwch
 • Cliciwch Nesaf/Next…

Os caiff ei greu’n llwyddiannus byddwch yn derbyn eich manylion mewngofnodi!

GWNEWCH NODYN O’CH ENW DEFNYDDIWR (Username) neu RHIF ADNABOD Y PRACTIS (Practice ID) a’ch RHIF ADNABOD MYNEDIAD (Access ID)

Cliciwch “Mewngofnodi/Sign In”…

Cam 4 Mewngofnodi

Os gwnaethoch greu Enw Defnyddiwr, cliciwch y blwch  “Mae gennyf enw defnyddiwr/I have a username”. Llenwch y ffurflen gyda’ch enw defnyddiwr a chyfrinair.

My Health Online - Log in

Os nad oes Enw Defnyddiwr gennych  yna nodwch Rif Mynediad y Practis (Practice Id) a’ch Rhif Adnabod Mynediad (Access Id). yn ogystal â’r cyfrinair a grëwyd gennych.

Rydych nawr wedi cyrraedd Dangosfwrdd Fy Iechyd Ar-lein!