Tîm Clinigol

Tîm Clinigol

Meddygon

Dr. Jonathan Shaw

Dr. Jonathan Shaw

Partner Meddyg Teulu - MB BS, MRCGP, L.F. Hom

Rwyf yn aelod o’r practis ers 2010 ac mae gennyf ddiddordeb arbennig mewn diabetes a gofal ddiwedd oes. Byddaf yn falch i gynghori ar a thrafod therapïau cyflenwol. Pan nad wyf yn gweithio gellir dod o hyd i mi yn aml yn rhedeg llwybrau (trails).

Dr. Zoe Wang

Dr. Zoe Wang

Meddyg Teulu Cyflogedig

Dr. Faye Stockton

Dr. Faye Stockton

Meddyg Teulu Cyflogedig

Dr. Sara Bradbury-Willis

Dr. Sara Bradbury-Willis

Partner Meddyg Teulu - MBBCh Medicine, DCH, DRCOG, MRCGP, DFSRH

Rwyf yn aelod o’r practis ers 2015 a rwyf yn ymddiddori mewn paediatreg ac iechyd merched. Rwyf yn darparu gwasanaeth atal-genedlu llawn yn y feddygfa.

Dr. Julia Walland

Dr. Julia Walland

Meddyg Teulu Cyflogedig

Dr. Farjaz Khurshid

Dr. Farjaz Khurshid

Partner Meddyg Teulu - MB BS, MRCGP

Dr. Amy Pickles

Dr. Amy Pickles

Meddyg Teulu Cyflogedig

Uwch Nyrsus Ymarferwyr

Rydym yn ymarferwyr arbenigol sydd yn trin pobl gyda mân afiechydon ac anafiadau.  Rydym yn  cyflawni llawer o’r tasgau a wneir yn draddodiadol gan feddygon teulu, yn cynnwys diagnosis, rhagnodi meddyginiaeth a chyfeirio at arbennigwyr.

Mary Upson

Mary Upson

Uwch Nyrs Ymarferydd

Shane North

Shane North

Uwch Nyrs Ymarferydd

Hannah Meredith

Hannah Meredith

Uwch Nyrs Ymarferydd

Anna Swan

Uwch Ymarferydd Nyrsio a Chymorth Diabetig

Nyrsus

Roena Jarman-Jones

Nyrs Bractis

Arbenigo mewn Diabetes.

Elliw Jones

Elliw Jones

Nyrs Bractis

Healthcare Assistants

Anwen Davies

Anwen Davies

Healthcare Assistant

Kate Payne

Kate Payne

Healthcare Assistant

Iechyd Bro Ddyfi

Mae Iechyd Bro Ddyfi wedi ymrwymo i ddarparu gofal iechyd gorau posibl i'r gymuned.

© 2021 Dyfi Valley Health

RCGP  NHS Wales