Ymwelwyr â'r Ardal

Ymwelwyr â’r Ardal

Os ydych chi’n ymweld â’r ardal a bod angen cyngor meddygol brys arnoch yna galwch heibio i un o’r ddwy feddygfa neu ffoniwch ni.

Bydd angen i chi lenwi ffurflen preswyliwr dros dro. Gall ein staff derbynfa eich helpu â hynny os oes angen.

Wedyn efallai  cewch gynnig apwyntiad neu gyngor dros y ffōn.

Iechyd Bro Ddyfi

Mae Iechyd Bro Ddyfi wedi ymrwymo i ddarparu gofal iechyd gorau posibl i'r gymuned.

© 2021 Dyfi Valley Health

RCGP  NHS Wales