Dyfi Valley Health

Iechyd Bro Ddyfi

Nôd meddygon a staff yma yn Iechyd Bro Ddyfi yw darparu’r gofal iechyd claf-ganolog o’r radd flaenaf.

Rydym yn cynnal nifer o glinigau ar gyfer rheoli salwch cronig megis asthma a diabetes, yn ogystal a chynig ystod eang o wasanaethau meddygol eraill yn cynnwys gofal cyn-eni ac ôl -eni, mân lawdriniaethau, mân anafiadau, brechiadau plentyndod a gwiriad pobl iach.

“My Health Boost App”

Mae ‘My Health Boost App’ yn cynnig llawer iawn o wasanaethau cymorth I bobl sydd wedi cael diagnosis o Ganser. Mae hyn yn cynnwys – Cymorth ariannol, Digwyddiadau lleol a Cyngor I gleifion am wahanol driniaethau.

Defnyddiwch y cod QR I lawrwytho’r Ap neu ddefnyddio’r ‘App Store/Google Play’.

Ar ol ei lawrlwytho chwilwch am ‘SATH Cancer Services’ yn y bwlch chwilio a’r holl wasanaethau ar gyfer Powys a Ysbyty Shrewsbury a Telford yn dangos.

Apple App Store:

Google Play:

** Hysbysiad Cleifion **

We are unable to offer you certification of your Covid vaccination, a vaccination passport or a letter to prove you have been vaccinated against Covid-19.

These proof of vaccination documents have not yet been developed and as such cannot be provided by your GP.  As soon as we have further information we will share it with you.

** Hysbysiad Cleifion **

⚠️Corona Virus Update⚠️

DON’T come to the surgery unless you have an appointment! You will not be allowed in.

1. Need medical help? Phone 01654702224 to book a triage call
2. Prescription Scripts: Drop off at letter box to the right of the building
3. Prescription collected from OUTSIDE window on the right

Thank you for your cooperation.

Iechyd Bro Ddyfi

Mae Iechyd Bro Ddyfi wedi ymrwymo i ddarparu gofal iechyd gorau posibl i'r gymuned.

© 2017 Dyfi Valley Health

RCGP  NHS Wales