Imiwneiddio Babanod

Yma mi fyddwch gobeithio yn gallu dod o hyd i’r gwybodath yr ydych ei angen ynghlun â imiwneiddio eich babi.

 • Pa freichiadau y byddant yn ei cael
 • Gwybodaeth ynghlun ar frechlynnau a roddi
 • Pwy oedran bydd y freichiadau yn cael ei roi
 • Dolenni defnyddiol

Rhwng 6-8 wythnos bydd eich babi angen cael archwiliad llawn gan un o’n clinigwyr. Byddem gan amlaf yn galw chi fewn am hyn pan mae eich babi yn 8 wythnos oed, er mwyn cael hyn wedi’i neud yr un diwrnod a’i freichiadau cyntaf.

Ar ol yr apwyntiad cychwynol hwn, byddwch chi’n cael eich galw i fewn eto pan fydd eich babi ym 12 wythnos oed ac yn 16 wythnos oed am freichiadau ychwanegol.

Ar ol hyn byddwch yn cael eich galw i fewn eto pan fydd eich babi yn 1 oed, ac eto pan fyddan nhw yn 3 mlwydd oed a 4 mis ar gyfer ei breichiadau cyn-ysgol.

Nodwch os nad ydych chi yn gallu dod a’ch plentyn i’r appwyntiad imiwneiddio ac yn bwriadu anfon eich plentyn i fewn efo aelod arall or teulu sydd ddim efo cyfriflodeb rhiant, a fedrwch chi gwbwlhau ac arwyddo y daflen gydsynio yma os gwelch yn dda.

Imiwneiddio yn ystod COVID-19

O ganlyniad ir amgylchiadau presenol gyda COVID-19 (Coronavirus), rydym wrthi’n gofyn mai dim ond 1 person sydd yn dod ach plentyn i gael ei freichiadau. Mae hyn yn golygu, dim partner na brodyr a chwiorydd.

Mae hyn er mwyn sicrhau y gallwn leihau eich amser yn y feddygfa i’r hyn sydd ei angen yn unig.

Unwaith yn y feddygfa, fydd clinigydd yn gwiro eich tymheredd.

Os gwelwch yn dda os yn bosib, dewch â’ch mwgwd a PPE eich hunan.

Imiwneiddio babanod canllaw cyflym i freichlynnau

 • 6-1- mae hwn yn eich amddiffyn rhag;
  • Difftheria- mae hwn yn haint bacterol hynod heintus sydd yn cael ei lledaenu drwy beswch, tisian a chyswllt agos â rhywun efo difftheria
  • Tetanws- mae hwn yn bacteria sydd yn gallu mynd fewn i’r corf trwy glwyfau
  • Hib (Haemophilus ffliw math B)- Mae hwn yn bacteria sydd yn gallu achosi sawl cyflwr difrifol e.e. meningitis, sepsis, a cellweiriwr
  • Polio- mae hwn yn haint ferisyol sydd yn gallu achosi parlys
  • Y Pas (Pertwsis)- mae hwn yn haint bacterol hynod o heintus sydd yn gallu effeithio ar yr ysgyfaint a llwybrau anadlu
  • Hepatitis B- mae hwn yn haint yr afu sydd yn cael ei achosi can firws sy’n cael ei ledaenu drwy’r gwaed a hylif corfforol.
 • Niwmococol- mae’r frechiad yma yn amddiffyn rhag heintiau sydd yn gallu arwain at Niwmonia, sepsis a meningitis
 • Rotafeirws- mae hwn yn amddiffyn rhag firws a all achosi dolur rhydd a chwydu
 • Men B- mae hwn yn amddiffyn rhag meningitis a sepsis
 • Hib/Men C- mae hwn yn amddiffyn rhag ffliw haemophilus, mae hwn yn bacteria sydd yn gallu achosi heintiau difrifol gwahanol, a meningitis C
 • MMR- mae hwn yn amddiffyn rhag y frech goch, clwy’r pennau a rubella

Amserlen Imiwneiddio

Cliciwch ar y dyddiad isod i datgelu mwy o wybodaeth:

8 wythnos oed

Archwiliad cyn imiwneiddio- fydd yr apwyntiad yma yn cael ei wneud gan YNU (Ymarferydd Nyrsio Uwch) yr meddygfa

Yn yr apwyntiad yma fydd yr YNU yn edrych ar llygaid, calon, a cluniau eich babi, ac i fechgyn bydd y ceilliau’n cael eu gwirio (ar gyfer yr archwiliad hwn bydd angen i chi dynnu dillad eich babi)

Bydd yr YNU yn gofyn cwestiynnau i chi ynghlun a iechyd eich babi; bwydo, cwsg, tyfiant a lles cyffredinol

Byddwch wedyn yn gweld Nyrs practis ar gyfer imiwneddio eich babi

Mi fydd yn nyrs yn siarad trwy pob un frechiad, gan rhoi gwybod i chi am y brechlyn a beth i’w ddisgwyl ar ôl y brechlynnau

Yn yr apwyntiad cyntaf, fydd eich babi yn cael 3 brechiad-

 • DTaP/IPV/Hib/HepB (6-1)
 • MenB
 • Rotafeirws

Gwnewch yn siwr eich bod yn dod a pharasetamol (Calpol) gyda chi i’r apwyntiad gan fod y brechiad MenB yn gallu creu gres uchel (am fwy o wybodaeth ynghlun a hyn edrychwch ar y linc isod)

12 wythnos oed

Yn ystod yr apwyntiad yma bydd eich babi yn cael 3 frechiad, 2 y mae wedi’i gael yn barod yn yr apwyntiad cyntaf

 • DTaP/IPV/Hib/HeB(6-1)- 2ail ddos
 • Rotafeirws- 2ail ddos
 • Niwmonia
16 wythnos oed

Yn ystod yr apwyntiad yma bydd eich babi yn cael 2 frechiad, 2 y mae wedi’i gael yn barod yn y ddau apwyntiad cynt

 • DTaP/IPV/Hib/HeB(6-1)- 3ydd ddos
 • MenB- 2ail ddos
1 blwydd oed

Yn ystod yr apwyntiad yma bydd eich babi yn cael 4 frechiad. Fydd yna 2 pigiad atgyfnerthu a 2 frechlyn Newydd

 • MenB-3ydd ddos
 • Niwmonia- 2ail ddos
 • Hib/MenC
 • MMR
3 blwydd oed a 4 mis

Yn ystod yr apwyntiad yma bydd eich plentyn yn cael 2 pigiad atgyfnerthu

 • DTaP/IPV(4-1)
 • MMR

Gwybodaeth defnyddiol

Rhif cyswllt ymwelydd iechyd- 01654 705235

Dolenni efallai y bydd yn ddefnyddiol i chi

Dyfi Valley Health
Dyfi Valley Health is committed to providing its community with the best possible health care.
© 2018 Dyfi Valley Health
RCGP  NHS Wales