Yr Eryr – Yr Hyn Ddylech Wybod

Yr Eryr – Yr Hyn Ddylech Wybod

Yr Eryr – Yr Hyn Ddylech Wybod Mae Yr Eryr  yn haint a achosir gan y firws varicella-zoster, sef yr un firws sy’n achosi Brech yr Ieir  (Chickenpox). Hyd yn oed wedi i chwi wella o Frech yr Ieir, gall y firws fyw yn eich system nerfol am flynyddoedd cyn...
Sut I Roi’r Gorau I Ysmygu

Sut I Roi’r Gorau I Ysmygu

Sut I Roi’r Gorau I Ysmygu Ionawr. Mis yn llawn Addewidion Blwyddyn Newydd! Os ydych chi’n ysmygu mae addewidio i roi’r gorau iddi yr Addewid Blwyddyn Newydd gorau gallech addo i’ch hun. Fodd bynnag, er cymaint yr ymdrech, gall fod yn anodd dal ati…...
Sut I Osgoi Unigrwydd

Sut I Osgoi Unigrwydd

Sut I Osgoi Unigrwydd Rydym yn ysgrifennu’r blog yma ar drothwy’r Nadolig –  tymor y dathlu! Bydd llawer o bartïon  a rydym yn bwriadu treulio llawer o amser gyda ffrindiau a theulu dros dymor yr ŵyl. Fodd bynnag, yn ôl y Groes Goch Brydeinig a’r Co-op (2016)...
Sut I Gadw’n Iach Trwy’r Gaeaf

Sut I Gadw’n Iach Trwy’r Gaeaf

Sut I Gadw’n Iach Trwy’r Gaeaf Mae’r clociau wedi mynd nôl. Mae’n tywyllu’n gynt pob dydd,  y dail yn syrthio o’r coed a  stormydd y gaeaf eisoes wedi dechrau eu rhuo tymhorol. Mae tymor y ffliw yn dechrau dangos ei ddannedd… Ond er gwaethaf y...
Sut i Atal Strôc?

Sut i Atal Strôc?

Sut i Atal Strôc? Gwyddom fod strôc yn salwch sydyn a dinistriol – ond nifer fach o bobl sy’n  ymwybodol o’i effaith ehangach. Yn ôl y Gymdeithas Strôc  (http://stroke.org.uk), mae tua 150,000 yn cael eu taro â strôc yn y DU bob blwyddyn. Mae hynny’n...
Y Ffliw – Ei Atal a’i Drin

Y Ffliw – Ei Atal a’i Drin

Y Ffliw – Ei Atal a’i Drin Wrth  i ni ffarwelio a thymor yr haf rydym yn croesawu tymor nad yw mor groesawgar – Tymor y Ffliw. Bydd yr erthygl yma o gymorth i chwi osgoi dal y ffliw a hefyd sut i’w drin eich hun  os byddwch mor anffodus a’i ddal. Beth yw’r Ffliw?...